Tjänster

Trött på oreda?

Lugnt...vi hjälper till!

Här länkar till några andra uppdrag


Försoningsgruppen

Försoninggruppen, är en icke vinstdrivande, ideell organisation som verkar för försoning genom arbete med Reparativ Rättvisa och mot kriminalitet och missbruk. Försoningsgruppen samarbetar med statliga, kommunala och frivilliga organisationer, rättsvårdande myndigheter och trossamfund som arbetar med brottsprevention och ökad trygghet i samhället.


SVK SödraRedovisningsbyrån Papperstanen KB har en strävan att för Er hitta bra administrativa lösningar på just Era behov. 


Arbetet utförs med moderna system. Vi är även mobila så det möter inget hinder att vi sköter arbetet hos Er. Vi kan hjälpa till med hela eller delar av Er administration. Vi fungerar som samarbetspartner och hjälper våra kunder med de tjänster som kunden behöver. Vi har ett brett kontaktnät med flera revisionsbolag.


Våra kunder består av allt från små enmansföretag till medelstora företag i alla olika sorters bolagsformer och vitt skilda branscher. Vi erbjuder dig redovisningshjälp på ett kostnadseffektivt sätt och anpassar oss efter dina behov och önskemål. Med allt från löpande redovisningsarbeten, utskrift av fakturor, leverantörs betalningar, löner, bokslut, deklarationer och årsredovisningar.